Sənaye Xəbərləri

Avtomobil kilidinin iş prinsipi

2022-01-14

Avtomobil mühərrikinin oğurluğa qarşı məntiqi(Çin avtomobil kilidi): alov açarı işə salındıqda, açar transponder oğurluğa qarşı nəzarətçi ilə ilk məlumat kəsişməsini təşkil edir. Açar və çip müxtəlif identifikasiya kodları ilə bir-birinə cavab verəcək.(Çin avtomobil kilidi) Oğurluğa qarşı nəzarətçi ECU ilə əlaqə saxlamağa davam etməyəcək. Alovlanma sisteminin və yanacaq yeridilməsi sisteminin dövrələri açıq dövrə olaraq qalır və mühərriki işə salmaq olmur. Siqnallar uyğun gələrsə, oğurluğa qarşı nəzarətçi ECU tərəfindən göndərilən yoxlama sorğusunu alır, təyin edilmiş 32 bitlik təsadüfi koda və hesablanmış 128 bitlik parola uyğun olaraq 128 bitlik parol əlavə edir və ECU oğurluğa qarşı mübarizə aparacaq. nəzarətçi. Şifrə eyni olduqdan sonra oğurluğa qarşı ECU buraxılır və normal şəkildə işə salına bilər.(Çin avtomobil kilidi)

car lock