Sənaye Xəbərləri

Avtomobil kilidinin pultunun iş prinsipi

2022-01-14
Simsiz uzaqdan idarəetmə funksiyasıavtomobilin kilidiaçarı kilid dəliyinə daxil etmədən uzaq məsafədən qapını tərk edib bağlaya biləcəyiniz deməkdir.

Uzaqdan idarəetmənin əsas prinsipi(avtomobilin kilidi): sahibindən zəif bir radio dalğası göndərilir, radio dalğasının siqnalı avtomobil antenası tərəfindən qəbul edilir, siqnal kodu elektron nəzarətçi ECU tərəfindən müəyyən edilir və sonra sistemin aktuatoru (motor və ya elektromaqnit sarğı) açma və bağlama hərəkəti.
car lock